Privacyverklaring

Ceemore bv stelt alles in het mogelijke om je privacy en gegevens te beschermen, in navolging hiervan werd dit privacybeleid opgesteld. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

 

Wie zijn we?

Ceemore bv, met zetel/vestigingsadres te Kromhoustraat 24, 2840 Rumst en met ondernemingsnummer 0787.292.085 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 

Over welke gegevens gaat het?

Vanuit het gebruikte CMS voor onze website/webshop ontvangen wij volgende gegevens:

 • Geografische gegevens (landspecifiek)
 • Voor- & achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • IP-gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Tijdstempel

 

Wij maken enkel gebruik van de globale gegevens en doen niets met je specifieke gegevens. Noch voor persoonlijke doeleinden, noch voor commerciële doeleinden. Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Je kunt er in tal van situaties voor kiezen om je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Door ons te contacteren ontvangen wij je e-mailadres waarmee de correspondentie zal gebeuren. We gebruiken dit e-mailadres uitsluitend voor deze correspondentie. Je e-mailadres wordt niet toegevoegd aan een mailinglijst. Dit kan zowel via het webformulier als via mail, als telefonisch, als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je wilt gebruik maken van onze diensten. Af en toe kunnen wij ook via andere bronnen informatie verwerven die betrekking heeft op jou.

Als je aan ons doorgeeft dat je niet wilt dat wij je informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van je verzoek, dan zullen wij die wens respecteren. Indien je niet il dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, is het voldoende om ons een mailtje te sturen op hello@ceemore.be. Via dit e-mailadres kan je ook steeds de vraag stellen om je gegevens aan te passen, te verwijderen of in te kijken.

Je kan je steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel), indien je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken. Je kan hen contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

 

Overige informatieverwerking – cookies

 

Wat is een Cookie?

Ceemore bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein eenvoudig tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van sessie cookies

Ceemore bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we sessiecookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Door gebruik te maken van onze website wordt er een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘analytics’-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om bij te bekijken hoe onze gebruikers de website bezoeken & gebruiken in de vorm van rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkegen analtyics informatie te gebruiken voor andere Google dinsten.

De informatie die door Google verzameld wordt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet meegenomen. De informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Zij zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dat wil zeggen dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gegevensverwerking minderjarigen

Onze website en/of dienst is niet bedoelt om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@ceemore.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Voorwaarden

In volgende gevallen worden je persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

mits je expliciete toestemming:

 • Indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen
 • Indien dit wettelijk verplicht is
 • Idien een legitiem belang dit verantwoordt

 

Voor welk doel?

Ceemore verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor events
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ceemore bv analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren en behoeften.
 • Ceemore bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of btw-aangifte.

 

Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

De persoonsgegevens die je met ons deelt worden enkel met derden gedeeld in het kader van onze diensten & activiteiten. Zo doen wij namelijk beroep op een aantal dienstverleners in het kader van het uitoefenen van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Je persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op onze website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.